Training

Zondagmiddag 27 januari: Team chill-out boyz heeft samen getraind voor de FC Twente Cup.
We hebben ons verzameld om 14:00 uur bij de zaal aan de zaanstraat. Ondanks het slechte weer was er een voltallige opkomst. De jongens waren opgetogen om gericht te trainen en lekker een potje te voetballen. Vandaag stonden aantal trainingsvarianten op de planning zoals: druk zetten, temporiseren van het spel en het omschakelen. Allereerst zijn we begonnen met een rondootje waarbij de spelers in een rondje staan en één speler in het midden. De speler in het midden probeert de bal te onderscheppen wanneer deze wordt rondgespeeld door de spelers die in een cirkel (rondo) staan. Spelers die in een cirkelvorm staan mogen de bal maximaal twee keer aanraken alvorens zij de bal verder spelen naar een teamgenoot. Hierdoor werd de tempo hoog gehouden om het bal rond te spelen. Enkele speler in het midden die de bal probeert te onderscheppen moet hierdoor ook op een hoge tempo druk zetten op de anderen spelers. Hierna was er tijd voor een ouderwets potje voetbal vier tegen vier. Een variant hierin was dat er pas gescoord mocht worden door het aanvallende team wanneer alle speler van het desbetreffende team op de helft van de tegenstander stond. Deze variant zorgde ervoor dat er als team hoge druk gezet kon worden op de tegenstander maar dat je als team gezamenlijk als één geheel omschakelt. Het was een sportieve middag met veel gezelligheid en inzet.

27-01-003-2.jpg 27-01-004-1.jpg 27-1-001-0.jpg