Opschonen Hattelerplaza

Opschonen Cruyffveld Stadsveld

Op woensdag 28 februari 2018, had het team van FC Scheefjes samen met de jongerenwerkers van Alifa de Johan Cruijff foundation in de wijk Stadveld opgeruimd. De jongens waren minder actief dan komt door de koud. Het was super koud op die dag. De temperatuur was -8 graden.

Wat hebben wij gedaan?

Wij hebben alle achter liggende vuilnis bijvoorbeeld: de blikjes, leeg sac chips, plastic en overige opgeruimd. En vervolgens in de vuilniston gedaan. Maar gelukkig was het speelveld niet erg vies. Wij zijn vanaf 13.30 tot 15.30 hiermee bezig geweest.
De activiteit verliep moeizaam, want wij hadden afgesproken met de jongens om 13.00 uur bij het Johan cruijff veld te zijn. de jongens kwamen niet op tijd, de begeleiders stonden te wachten tot ongeveer 13.30. Toen begon ze te komen. ze hadden allemaal een smoes, ze dachten dat wij pas om 13.30 bij de Cruijff moesten zijn. de begeleiders waren boos want wij hadden duidelijk via de app gezegd dat iedereen om 13.00 bij de Cruijff moest zijn. dat is de reden dat de begeleiders “not amused” waren.

Wat hebben de begeleiders geregeld voor de activiteit?
Ze hebben eerst een toestemming gevraagd aan de gemeente om deze activiteit te doen en vervolgens hebben ze de materialen geleend van de gemeente om deze activiteit goed te laten verlopen. nadat wij klaar waren hebben de begeleiders de materialen terug gebracht naar de gemeente. vervolgens gingen wij naar de boei om ons warm te drinken met een kopje chocolamelk

Groetjes Fc Scheefies

IMG_20180228_134235 1520924135743 IMG_20180228_135953