Kerstbakjes voor verzorgingstehuis

Op vrijdag 20 december hebben wij met onze Taalklas (Fc Carnel) kerstbakjes genaakt vuur het verzorgingstehuis dat achter onze school staat.
Allereerst hebben wij met onze Taalklas van een kerstontbijt genoten. Daarna zijn wij kerstbakjes gaan maken. De afdeling groen van onze school had voor groen, bakjes en versierselen gezorgd. Even de leerlingen verteld hoe ze een kerstbakje moesten maken en daarna aan het werk gegaan. Het werden prachtiger bakjes. Om 11 uur hebben we de kerstbakjes naar het verzorgingstehuis gebracht. We werden ontvangen door de activiteiten-begeleidster. Zij bracht ons naar de huiskamers waar de bewoners koffie zaten te drinken. Sommige bewoners waren ontroerd door de bakjes. De begeleidster kreeg het ook wat moeilijk door de ontroering bij de bewoners.
De kinderen zelf waren erg onder de indruk. Dit was voor hen de eerste keer om geconfronteerd te worden met opvang van ouderen in een verzorgingstehuis.

3-2.jpg 2-1.jpg 1-0.jpg