Buurtbijdrage maart

Op 25 maart 2022 gingen we met 8 van onze teamleden(1 moest werken) hebben we ons verzameld bij het cruyfveld bij roombeek.
Ons idee was om het veld en het parkje eromheen waar het cruyfveld op roombeek ligt om op te schonen omdat er regelmatig veel troep ligt. Bijvoorbeeld blikjes, zakjes chips, pizzadozen enzovoort. We verzamelde om 18:00 en hebben afgerond om 19:00. We hadden ons verdeeld in 2 groepjes van vier een deel ging te werk bij het veldje en de andere ging het parkje opschonen. In totaal hebben we 3 vuilniszakken met troep opgehaald en hebben op die manier een schone veld en park kunnen achterlaten.
We hebben bewust dit veld en parkje gekozen omdat de jongeren vaak door de buurtbewoners als overlastgevers en troepmakers, en we hebben deze manier de buurt laten dat de jongere niet alleen probleemveroorzakers zijn maar ook hun steentje kunnen bijdrage aan de buurt.
Groet deppenbroek fc en begeleiders

EE038B7C-1A93-4C2F-94B4-B57AE65E375B-2.jpeg 3BAA4343-24FB-4EE1-A2BF-A4DFA1B26BB8-1.jpeg 9E185A49-4867-4D89-83C2-1412EE0F7CBC-0.jpeg